de
en
nl
fr
pt-br
cs
es
gl
ro
tr
ru
da
pl
ja
hu
Your Language

Copyright

Tak til

Speciel tak for en række kodestumper og tilvejebringelse af data går til:

For det første historiske kort, på hvilket "Det Historiske Kort" baseret, til:

For arbejdet med wiki til "Det Historiske Kort" til:

For oversættelser :

?

Tegnforklaring

Synlig på zoom 5

UNESCO Verdensarv

Synlig på zoom 10

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Palads/Slot/Fæstning (uden yderligere specifikation)
Palads/Slot/Fæstning ruin (uden yderligere specifikation)
Palads
Palads (Ruin)
Slot
Slot (ruin)
Borg
Borg (ruin)
Fæstning/Kreml
Fæstning/Kreml (ruin)
Shiro (japansk borg)
Shiro (ruin)
Herregård
Herregård (ruin)
Kloster
Kloster (ruin)
Historisk vej

Synlig på zoom 11

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Koncentrationslejr
Krigsfangelejr
Historisk fængsel
Vindmølle
Vindmølle (ruin)
Vandmølle
Vandmølle (ruin)
Historisk galge

Synlig på zoom 12

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Arkæologisk område - generelt
Stendysse
Nuraghe
Tholos
Cist
Stone ship
Stengrav - bautasten
Jættestue
Stenrække
Stenkreds
Fragment
Gravhøj
Voldanlæg
Petroglyph
City
Palæontologisk område
Pā (Māori) fæstningsanlæg
Slagmark
Runesten
Forladt sted

Synlig på zoom 13

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Monument
Natural monument
Vandreblok
Historisk tærskeplads
Mine/Mineskakt
Nedlagt mine/nedlagt mineskakt
Pinge (jordfaldshul opstået pga. menneskelig aktivitet f.eks. minedrift)
Stoll (minedrift) (almen)
Bjerghald
Stoll (minedrift)
Stoll (minedrift) - lukket
Historisk sten
Mordkors (sten)
Historisk gård
Kælder
Historisk jernbaneudstyr

Synlig på zoom 14

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Milesten
Historisk fikspunkt
Historisk byport
Historisk tårn
Historisk tårn (ruin)
Klokketårn
Klokketårn (ruin)
Udsigtstårn
Vagttårn
Fyrtårn
Vandtårn
Teknisk kulturarv
Stenbrud
Bunker
Bunker (ruin)
Historisk luftfartøj
Skibsvrag
Historisk skib
Kag

Synlig på zoom 15

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Historisk militærområde
Rådhus
Mindesmærke
Statue
Obelisk
Mindetavle
Mindeplade
Historisk grav
Summit cross
Vejkors
Vejkantshelligdom
Vej-kapel
Helligdom (med link)

Helligdom (religionsspecifik)
Historisk bymur/Historisk mur
Kanon
Bombekrater
Historisk kilde
Vaskeplads
Historisk bro
Historisk bro (ruin)
Akvadukt
Brændingsovn, Kulmile, Pottemageri, Teglværk, Kalkbrændingsovn, Tjæremile, Glashytte
Mine/Mineskakt (næsten helt fjernet)
Stoll (minedrift) (næsten helt fjernet)
Nedlagt vindmølle
Nedlagt vandmølle
Boring
Våbenskjold
Bindingsværkshus
Optisk telegraf
Skiphopbakke
Tunnelportal
Skårsten

Synlig på zoom 16

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Historisk industribygning
Grænsesten
Grænsesten
Stolpersteine (snublesten)
Historisk jernbanestrækning
Historisk togstation
Ruin
Historisk brønd
Historisk udstillingsgenstand
Vandpost (manuel)

Synlig på zoom 17

Ikon Beskrivelse Antal Andre kort
Historisk bygning

Fredet
Informationstavle med historiske informationer

Objekt med yderligere informationer

Objekt med web-link

Andre objekter af historisk betydning

Objekters retning i popup

Jernbaner (Openrailwaymap)

Historisk jernbanestrækning (nedlagt)
Historisk jernbanestrækning (forladt)
Historisk jernbanestrækning (næsten helt fjernet)
Museumsbane

Mapper info

Der er en JOSM forudindstilling for historiske objekter