de
en
nl
fr
pt-br
cs
es
gl
ro
tr
ru
da
pl
ja
hu
Your Language

Copyright

Créditos

Codificación de fragmentos e preparación dos datos foron feitos por:

A primeira versión deste mapa foi feita por:

A wiki deste mapa foi feita por:

Traduccións

?

Lendas

Visible ao nivel 5 de zoom

Patrimonio da humanidade por UNESCO

Visible ao nivel 10 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Pazo/Castelo/Forte (sen máis especificacións)
Pazo/Castelo/Forte ruínas (sen máis especificacións)
Pazo
Pazo (Ruínas)
Castelo (señorial)
Castelo (señorial - ruínas)
Pazo/Castelo/Forte (sen especificar)
Pazo/Castelo/Forte ruínas (sen especificar)
Castelo (defensivo)
Castelo (defensivo - ruínas)
Shiro (castelo xaponés)
Shiro (ruína)
Palacete
Palacete (ruínas)
Monasterio
Monasterio (ruínas)
Historic road

Visible ao nivel 11 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Campo de concentración
Campo de prisioneiros
Prisión histórica
Molino
Molino (ruínas)
Muíño de auga
Muíño de auga (ruínas)
Forca histórica

Visible ao nivel 12 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Sitio Arqueolóxico - xeral
Dolmen
Nuraghe
Tholos
Cist
Stone ship
Tumba de pedra - Menhir
Sepultura de corredor
Fileira de pedras
Círculo de pedras
Fragmentos
Túmulo
Muralla
Petroglyph
City
Sitio paleontolóxico
Pā (Maorí) fortificación
Campo de batalla
Pedras misteriosas
Lugar abandoado

Visible ao nivel 13 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Monumento
Monumento natural
Glacial perigoso
Trillador histórico
Mina/Pozo de mina
Mina / Pozo de extracción (pechado)
Pinge (sumidoiros das actividades humanas por exemplo, minería)
Túnel (en xeral)
Monte de residuos
Excavación (minería)
Excavación (minería) - pechado
Pedra histórica
Pedra do perdón
Granxa histórica
Cellar
Historic rail vehicle

Visible ao nivel 14 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Contador
Punto de información histórico
Porta da cidade histórica
Torre histórica
Torre histórica (ruínas)
Campanario
Campanario (ruínas)
Torre de observación
Watchtower
Faro
Depósito de auga
Patrimonio industrial
Canteira
Búnquer
Búnquer (ruínas)
Avión histórico
Naufraxio
Barco histórico
Picota

Visible ao nivel 15 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Historic military area
Concello
Memorial
Estatua
Obelisco
Plato conmemorativo
Placa conmemorativa
Tumba histórica
Cruz monumental nun cumio
Cruz
Hermida
Capela
Lugar de culto (só con web-link)

Lugar de culto (relixioso)
Parede histórico
Cañón
Cráter orixinado por bomba
Muelle histórico
Lavadeiro
Ponte histórico
Ponte histórico (ruínas)
Acueducto
Kiln, Charcoal burner, Pottery, Brickyard, Limestone kiln, Tar kiln, Glass kiln
Mina/Pozo de mina (Derribado)
Excavación (minería) (Derribado)
Antiga ubicación de muiño
Antiga ubicación de muiño de auga
Perforación
Escudo de armas
Frame house
Semaphore
Ski jumping hill
Tunnel portal
Chimney

Visible ao nivel 16 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Edificio industrial (histórico)
Pedra fronteiriza
Pedra fronteiriza
Obstáculos
Vía férrea histórica
Estación histórica de vía férrea
Ruína
Fonte histórica
Historical exhibit
Bomba de auga (manual)

Visible ao nivel 17 de zoom

Símbolo Descripción Conta Outros mapas
Edificio histórico

Conservación
Tablón informativo histórico

Obxecto con web-link

Obxecto con web-link

Outros obxetos con valor histórico

Orientación de obxetos na xanela emerxente

Vías férreas (Openrailwaymap)

Vía férrea histórica (Abandoado)
Vía férrea histórica (Abandoado)
Vía férrea histórica (Derribado)
Patrimonio ferroviario

Información de mapas

Hai un botón de preaxuste en JOSM para obxetos históricos