de
en
nl
fr
pt-br
cs
es
gl
ro
tr
ru
da
pl
ja
hu
Your Language

Copyright

Dankbetuiging

Bijzondere dank voor hulp bij het coderen en aanleveren van de gegevens gaat uit naar:

Voor een eerste versie van de historische kaart waarop we nu verder bouwen danken we:

Voor het werk aan de wikipagina's danken we:

Voor de vertalingen:

?

Legenda

Vanaf zoom 5 zichtbaar

UNESCO-werelderfgoed

Vanaf zoom 10 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Paleis/burcht/kasteel/vesting (zonder verdere specificatie)
Ruïne van paleis/burcht/kasteel/vesting (zonder specificatie)
Paleis
Paleisruïne
Kasteel
Kasteelruïne
Burcht
Ruïne van Burcht
Vesting/kreml(in)
Ruïne van vesting/kreml(in)
Shiro (Japans kasteel)
Shiro (ruïne)
Landhuis/herenhuis
Landhuis/herenhuis (ruïne)
Klooster
Kloosterruïne
Historische route

Vanaf zoom 11 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Concentratiekamp
Krijgsgevangenenkamp
Historische gevangenis
Windmolen
Windmolen (ruïne)
Watermolen
Watermolen (ruïne)
Historische galg

Vanaf zoom 12 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Archeologische site (algemeen)
Dolmen (megalithisch graf)
Nuraghe
Tholos
Cist
Stone ship
Menhir
Ganggraf/hunebed
Rij van stenen
Stenencirkel
Fragmenten
Grafheuvel (tumulus)
Stadswal
Petroglyph
City
Paleontologische site
Vestingwerken van Māori ("Pā")
Slagveld
Runensteen
Verlaten nederzetting

Vanaf zoom 13 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Monument (groot gedenkteken)
Monumentale boom
Zwerfsteen
Historische dorsplaats
Mijn/mijnschacht
Gesloten mijn
Binge (Pinge) - gleuf in de grond die het gevolg is van menselijke activiteiten, zoals mijnbouw
Onderaardse gang
Steenberg (mijn- of industrieafval)
Mijn
Gesloten mijn
Historische steen
Gedenksteen
Historische boerderij
Kelder
Historische railvoertuig

Vanaf zoom 14 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Afstandspaal
Historisch landmeetpunt
Historische stadstoren
Historische toren
Historische toren (ruïne)
Klokkentoren/belfort
Klokkentoren (ruïne)
Observatietoren
Wachttoren
Vuurtoren
Watertoren
Technisch waardevol object
Steengroeve
Bunker
Bunker (ruïne)
Historisch vliegtuig
Scheepswrak
Historisch schip
Schandpaal

Vanaf zoom 15 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Historisch militair gebied
Gemeentehuis/raadshuis/stadhuis
Gedenkteken (monument)
Standbeeld
Obelisk
Gedenkplaat
Gedenkplaat ('Blauwe plaat')
Historisch graf
Kruis op bergtop
Wegkruis (kruis langs de weg)
Schrijn (langs de weg)
Wegkapelletje
Religieuze plek (met website)

Religieuze plek (specifiek van een religie)
Historische stadsmuur/Historische muur
Kanon
Bomkrater
Historische bron
Wasplaats
Historische Brug
Historische Brug (ruïne)
Aquaduct
Oven, Houtskoolbranderij, Pottenbakkerij, Steenfabriek, Kalksteenoven, Teeroven, Glasoven
Mijn/mijnschacht (met de grond gelijk gemaakt)
Mijn (met de grond gelijk gemaakt)
Voormalige windmolenlocatie
Voormalige watermolenlocatie
Boorgat
Wapenschild
Vakwerkhuis
Semafoor (optische telegraaf)
Skispringschans
Tunnelopening
Schoorsteen

Vanaf zoom 16 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Industrieel gebouw met historische waarde
Grenssteen
Grenssteen
Struikelstenen (Stolpersteine)
Historische spoorweg
Historische spoorweg - halte
Ruïne
Historische waterput/fontein
Historisch expositie-item
Waterpomp (handmatig)

Vanaf zoom 17 zichtbaar

Ikoon Beschrijving Aantal Extra kaarten
Historisch gebouw

Beschermd monument (erfgoed)
Infobord met historische informatie

Object met extra informatie

Object met website

Andere objecten met historische waarde

Oriëntatie van het object in de popup

Spoorwegen (Openrailwaymap)

Historische spoorweg (buiten gebruik)
Historische spoorweg (verlaten)
Historische spoorweg (met de grond gelijk gemaakt)
Museale spoorlijn

Informatie voor mappers

Voor JOSM bestaat er een uitbreiding met vooraf ingestelde tags voor het mappen van historische objecten